Twój dom znajduje się w mieście, czy poza miastem?
guide_man

Dom w mieście

Dom poza miastem