Budynek jest nowo wybudowany czy remontowany?
guide_man

Nowo wybudowany

Modernizowany