Jak szerokie jest przeszklenie?
guide_man
>3m

Przeszklenie do 3 m szerokości

>3m

Przeszklenie powyżej 3 m szerokości