Potrzebujesz przeszkleń stałych, otwieranych, czy przesuwnych?
guide_man

Przeszklenia stałe lub otwierane

Przeszklenia przesuwane